Етикети

Екран «Етикети на материали» служи за отпечатване на етикети за селектирани материали по предва­ри­телно създадени шаблони.

Селектирането на материали става с поставяне на отметка пред желания материал или с бутон «Се­лек­тира промените». Този бутон автоматично селектира всички материали, за които е вдигнат статус за промяна след последния печат на етикет.

За отпечатване на етикети с темплейт по подразбиране натиснете бутон «Бърз печат». Бутон «Печат» ще ви даде възможност за избор на темплейт преди печат. След отпечатване системата ви предлага да актуализира датата на печат на последния етикет.

Бутон «Изчиства историята» премахва данни за дата на последен печат етикети за селектираните ма­те­риали. Бутон «Търсене» служи за ръчно въвеждане на баркод на материала в случай, че не може да бъде про­четен със сканиращо устройство.


Last updated byadmin on април 7, 2020
1494 reads
Оценете тази страница0000