Баркодове

За по-бързо разпознаване на материали при изпълнение на различни процеси в програмата, всеки от екраните е пригоден за селектиране на материал чрез прочитане на баркода му или чрез ръчното му въ­веждане.

В този документ няма да описваме стандарти за баркодове. Подробна информация на стандартите и употребата им можете да прочетете на уеб страницата на GS1. Тук ще разглеждаме баркодовете само като идентификатори за материали, партньори или за сработване на прикачен към баркод сценарий.

Един материал може да разполага с повече от един баркод. Често производителите пускат в обръще­ние серии от стоки, предствляващи модификация на вече съществуващи. Много от търговците пред­по­читат да не създават в системата си допълнителен материал с отделна наличност, поради което добавят новия баркод към вече съществуващия материал. В случай, че всеки от въведените баркодове за един материал е уникален в системата, то прочитането на който и да е от въведените баркодове ще селектира желания материал.

При създаване на баркод системата прави проверка за уникалност на въведения баркод. В случай на наличие на същия баркод за друг материал ще получите известие.

Тук можете да потвърдите или откажете въвеждането на баркода за избрания от вас материал. В случай, че потвърдите, въведения баркод ще идентифицира повече от един материал в системата. Така при прочитането му чрез баркод четец или след ръчното му въвеждане ще се показва екран за избор на търсения материал.

Забележка: Препоръчваме избягването на дублирани в системата баркодове, тъй като това може да доведе до забавяне или грешки при работата на операторите.

Екран «Баркодове»

Екран «Баркодове» се намира под основно меню «Материали» в приложението Zamboo Backoffice. В този екран можете да създавате, изтривате и редактирате съществуващи в системата баркодове. Екранът дава добра визуализация на пълния списък с материали.

Баркодовете на материалите се намират в колона «Баркод» и винаги в редовете под името на съот­вет­ния материал.

Създаване, изтриване и редакция на баркод

За създаването на нов баркод в системата позиционирайте се върху желания материал и натискане бутон «Нов», това ще отвори прозорец «Баркод».

Прочетете или въведете ръчно баркода на материала, след което потвърдете за запис. В случай на грешно въвеждане можете да ползвате бутон «Изчисти» за премахване на всичко въведено в полето за данни.

За изтриване на баркод от системата се позиционирайте върху реда с желания баркод на съответния материал и натиснете бутон «Изтриване». Потвърдете изтриването в последващия диалогов прозорец.

Редакцията на вече съществуващ баркод става след маркиране на реда с желания баркод и натискане на бутон «Редакция». След нанесената редакция и потвърждение старият баркод ще бъде заменен.

С клатишна комбинация Ctrl + F6 можете да повикате поле за търсене. В него можете да търсите по трите налични колони – код, име и баркод. При търсене по баркод за откритите позиции се визуализира и реда с наименованието на материала.

Създаване, изтриване и редакция на баркодове можете да извършвате и през картона на материала. Тази функционалност е подробно описана в документ «Създаване на материали».


Last updated byadmin on април 1, 2020
1528 reads
Оценете тази страница0000