Видове материали

Материал (стандартен, включва стоки на директна продажба и суровини):

 • наличност по складове
 • достъпен за всички операции
 • при запис на операция се извършват стандартни складови движения (+/-)
 • не позволява влагане на материали

Рецепта:

 • без наличност по складове
 • достъпен за всички операции без производства и деасемблиране
 • рецепта без съставки може да бъде третирана като „услуга“
 • при запис на продажба, брак, изписване се извършват складови движения само със съдържанието и (-) разградено до стандартни материали
 • възможни за влагане в рецепта са всички типове материали

Производство:

 • наличност по складове
 • достъпен за всички видове операции
 • при запис на доставка се извършват стандартни складови движения без да се обработва съдържанието (+)
 • при запис на производство се извършват стандартни складови движения с материала (+) и движения на съдържанието му (-) разградено до стандартни материали
 • при операция деасемблиране се извършва складово движение на материала (-) и движения на съдържанието му (+)
 • възможни за влагане материали са тип материал и тип производство

Last updated byadmin on март 30, 2020
1227 reads
Оценете тази страница0000