Типове

Типовете представляват плоска (на едно ниво) описателна структура, която се прикача към един или група от материали. Типът е задължителен параметър при създаването на материал.

В зависимост от вида на търговския обект типовете могат да бъдат използвани с различна цел. В показания пример типовете са приложени като номенклатура за групово прикачане на характеристики.

При специфична употреба типовете могат да бъдат използвани като метод за филтриране на материали в POS, за което съществуват компоненти във визуалния дизайнер на модула.

Създаване, изтриване и редакция на типове

За добавяне на нов тип натиснете бутон (+). Задайте «Име» на създавания тип. Параметрите «Алтернативно име» и «Код» са незадължителни.

Изтриването на вече съществуващ тип става с бутон (-). Забранено е изтриването на тип, който съдържа материали. За да изтриете такъв тип е необходимо да прехвърлите съдържащите се материали в друг тип. Преместването на материал/материали от един тип в друг става след маркирането на желания материал (чекбокс в първата колона на таблица «Материали») и преместване със задържане на мишката върху тип, в който искате да бъде прехвърлен. За маркирането на всички материали от списъка можете да ползвате чекбокса за множествена селекция в заглавния ред на таблицата.

Редактирането на съществуващ тип става с маркиране на желания тип и натискане на бутон «Редакция». В този режим можете да смените името, алтернативното име или код на типа.

Редакция на материал

За улеснение в екран «Типове» е добавена функционалност «Редакция на материал». Редак­цията става след двоен клик с мишката върху избрания материал от списък «Материали» в дяс­ната част на екрана. Екранът за редакция на материал е еднотипен с този от екран «Материали». Подробно описание на параметрите ще намерите в документ «Създаване на материали».


Last updated byadmin on март 30, 2020
1300 reads
Оценете тази страница0000