Категории

Заради по-добрата възможност за описание при работа с дърво, най-често категориите се из­ползват в различни интерфейси на системата като компонент за търсене на материали.

Екран «Категории» служи за описване на дървовидната структура на категориите, както и за преместване на материал/материали от една категория в друга.

В основата на дървовидната структура винаги се намира една основна категория, означена с (.). Тази категория не може да бъде променяна. Всички категории, намиращи се директно под нея са категории от първо ниво.

Категориите позволяват създаване на неограничена структура от под-нива. Въпреки тази възможност препоръката е да организирате структурата от категории така, че като краен резултат търсеният материал да бъде достиган с минимален или оптимален брой действия.

В зависимост от приложението на системата може да се наложи да създадете отделна категория от първо ниво за материали, които ще бъдат достъпни през модула за маркиране на продажби, и друга категория от първо ниво, където да се поставят суровини или материали, които не се продават. Тази структура е популярна при ресторанти или друг тип обекти за хранене, в базата на които се въвеждат множество суровини и рецепти. В посочения тук пример са определени първо ниво категории «Складове» (за суровини) и «Продажби» (за рецепти и материали на директна продажба, като например «Бира Стела Артоа бутилка 0.500»). В случай, че системата работи в режим магазин, където всички материали са на директна продажба, то не е необходимо подобно разделяне на първо ниво.

Създаване, изтриване и редакция на категории

За да създадете нова категория маркирайте родителската категория и натиснете бутон (+). Задайте «Име» на новата категория. Параметрите «Алтернативно име» и «Изображение» са незадължителни.

Бутон (-) използвайте за изтриване на вече съществуваща категория. Забранено е изтриването на категория, която съдържа материали. За да изтриете такава категория е необходимо да прехвърлите съдържащите се материали в друга категория. Преместването на материал/материали от една категория в друга става след маркирането на желания материал (чекбокс в първата колона на таблица «Материали») и преместване със задържане на мишката върху категорията, в която искате да бъде прехвърлен. За маркирането на всички материали от списъка можете да ползвате чекбокса за множествена селекция в заглавния ред на таблицата.

Редактирането на съществуваща категория става с маркиране на желаната категория и натискане на бутон «Редакция». В този режим можете да смените името, алтернативното име или изображението на категорията.

Печат

Бутонът «Печат» ви позволява да изпечатите на графичен тип принтер само дървовидната структура на категориите (без съдържанието на материали в тях).

Редакция на материал

За улеснение в екран «Категории» е добавена функционалност «Редакция на материал». Редак­цията става след двоен клик с мишката върху избрания материал от списък «Материали» в дяс­ната част на екрана. Екранът за редакция на материал е еднотипен с този от екран «Материали». Подробно описание на параметрите ще намерите в документ «Създаване на материали».


Last updated byadmin on март 30, 2020
1561 reads
Оценете тази страница1000