Препоръки

img_01022017_113520

„Теодора Самоковска – ПРОМАРКЕТ ООД“

За управлението на веригата ни от магазини за хранителни стоки, ползваме решението на фирма „Мистрал софтуер“. Спряхме се на него заради лекотата при работа, бързото усвояване от страна на персонала, кратките срокове за внедряване и много достъпната обща цена на системата. Получихме пълната функционалност от която се нуждаехме и успяхме да изградимотлични партньорски взаимоотношения с екипа на „Мистрал софтуер“, което е изключително важно за успеха и развитието на бизнеса ни.

Гр. София Дата: 07.03.2012

img_30012017_180835

„Владислав Киров – Спагети Къмпани“

„За веригата ни от заведения, включваща „Спагети Къмпани„, „МОТО“, „Спагети Китчън“, „Брасери“, „Опера“ и „Маскара“,
избрахме софтуера 3a Управление Ha ресторанти „Мистрал“.
Спряхме се на решението, заради кратките срокове за внедряване и настройка на системата, лекотата при работа и бързото маркиранe от страна на персонала.
Получихме функционалността, от която се нуждаехме при много достъпната обща цена на придообиване и ползване. В процеса на реализация на проекта изградихме добри партньорски взаимоотношения с екипа на „Мистрал софтуер“, което е особено важно за успеха и развитието на бизнеса ни.

563660_393648007387270_727773621_n

„Андриан Иванов – Alcohol & Tabakoff“

С настоящата референция бихме искали да изразим своята удовлетвореност към целия екип на „Мистрал софтуер” ООД в оптимизирането на дейността ни. С внедряването на софтуерният продукт Мистрал, ние успяхме да централизираме работата на всичките 20 магазина от веригата „Alcohol & Tabakoff“ и да разрешим съществуващите пред нас проблеми. Бързата и надеждна поддръжка, разбирането, което срещаме от страна на служителите на фирмата са в основата на успешната ни работа.
Гр. София
Дата: 22.08.2012
Андриан Тодоров Иванов – УПРАВИТЕЛ .